Piscines a cobertes

Com cada any per aquestes dates, ens estan començant a arribar els correus de consulta estrella, preguntant de quants litres podria ser la piscina que els agradaria posar-se en una terrassa, normalment de les desmuntables, com si fos alguna cosa sense massa importància i que “fa tothom”.

La resposta immediata és sempre la mateixa:

A priori, ni idea. Així que el millor és que no poseu cap piscina.

I és que hi ha massa factors per a poder dir un número a l’alça, però a més, l’important realment no és la capacitat en litres, sinó la superfície i alçària d’aquesta, ja que no és el mateix 2000 l repartits en 20 m² que en 6 m².

La majoria de les consultes ens arriben sobre edificis que no hem construït nosaltres, i a més, que tenen més de 40 anys d’antiguitat. En aquella època no existia el Codi Tècnic de l’Edificació i la normativa que regia el pes que havia d’aguantar una coberta era molt més permissiva, i això sense tenir en compte possibles patologies ocultes del la estructura. Per a poder fer un càlcul caldria fer un estudi realitzant tastos de l’estructura en totes les plantes de l’edifici fins a la fonamentació, per a comprovar el sistema constructiu d’aquesta i l’estat en el qual es troba.

Avui dia el CTE ens obliga, per sort o per desgràcia, a sobredimensionar les estructures per a evitar possibles accidents derivats de patologies, meteorologia inesperada, etc. pel que en un edifici contemporani (posterior al 2006), es pot instal·lar una piscina amb molt menor risc de col·lapse, amb una càrrega repartida de fins als 200 Kg/m² aproximadament. I encara que no és gens recomanable, si es fa, és millor col·locar aquestes piscines prop dels punts on l’estructura es recolzi sobre els pilars i sempre repartint la càrrega el màxim possible.

Piscina improvisada en balcó
Imatge que es va fer viral a les xarxes amb una piscina improvisada a un balcó. Esperem que ningú sortís ferit…