Incorporem el programari lliure

Logos de programes lliures

Una de les coses que hem aprovat en l’últim consell rector és la de passar a utilitzar el paquet d’eines ofimàtiques de LibreOffice, el gestor de correu Thunderbird, l’explorador Firefox, tots programes gratuïts i lliures, amb la intenció que sigui l’inici del traspàs de la nostra cooperativa del programari propietari al lliure, en la mesura que sigui possible. Algunes dels avantatges que ens ofereix aquest programari són:

  • Reducció de costos
  • No és necessari el pagament de llicències
  • El codi és obert, no existeixen secrets
  • És escalable
  • Es poden fer canvis amb rapidesa
  • No es necessita de grans requeriments de maquinari per a funcionar

Podeu trobar més proposades de programes alternatius lliures en el següent enllaç.

A mes, a partir d’ara utilitzarem el buscador Ecosia, que utilitza els beneficis que obté de les cerques per a plantar arbres on més es necessiten.