Serveis per a comunitats de propietaris

Mostrem els serveis més freqüents que oferim a les comunitats. D'aquesta manera poden saber el tipus d'obres i despeses més habituals que els ajudin a planificar millor la comptabilitat anual.

Informe Tècnic de l’Edificiació

Qualsevol edifici d'habitatges amb més de 45 anys ha de tenir un certificat d'aptitud, i per obtindre'l s'ha de redactar l'Informe Tècnic de l'Edificació (ITE). En aquest informe s'hi detallen les deficiències que el tècnic troba durant la visita a l'edifici, que van des de les més lleus a les greus, que s'han de solucionar en un temps raonable.

+ info

Certificació d'Eficiència Energètica de l’Edifici

Amb aquest certificat es pot conèixer el funcionament energètic de l'edifici complet. També incorpora un informe on es proposen diferents mesures de millora. És necessari si es planteja realitzar una rehabilitació energètica i sol·licitar les subvencions associades a aquestes millores. A més equival a tenir el certificat de cada habitatge, el qual és necessari per a la compra o lloguer dels immobles.

+ info

Informe d’accessibilitat i projecte de rehabilitació del vestibul de l’edifici

Molts dels nostres edificis no estan adaptats ni compleixen la normativa vigent d’accessibilitat. Però de vegades, amb unes reformes relativament senzilles es poden fer grans millores en aquest sentit. Aquest servei inclou la redacció d’un informe sobre l’accessiblitat del vestíbul, la obtenció de la llicència d’obres, la direcció d’aquestes, i la documentació necessària per a obtenir els pressupostos d’obra.

Projecte de rehabilitació de façanes i cobertes

La majoria de les obres de rehabilitació en edificis d'habitatges es produeixen a les façanes (per substitució de baranes oxidades, fissures als cantells de forjat de formigó, reparació d'esquerdes, etc.) i a les cobertes (habitualment per filtracions d'aigua de la pluja). Aquest servei inclou la redacció d'un projecte d'obres, l'obtenció de la llicència d'obres i la direcció d'aquestes. A més, el projecte inclou una sèrie de propostes de millora de l'eficiència energètica de l'edifici, habitualment mitjançant la incorporació d'aïllament tèrmic.