Serveis per a comunitats de propietaris

T'oferim els serveis mes habituals que donem a les comunitats per tal que tinguin uns preus orientatius que els ajudi a planificar millor les despeses anuals.

Realització de l’Informe Tècnic de l’Edificiació

Qualsevol edifici d'habitatges amb més de 45 anys ha de tindre un certificat d'aptitud, i per obtindre'l s'ha de redactar l'Informe Tècnic de l'Edificació. En aquest informe s'hi detallen les deficiències que el tècnic troba durant la visita a l'edifici, que van des de les més lleus a les greus que s'han de solucionar en un temps prudent.

+ info

Realització de la Certificació Energètica de l’Edifici

Aquest certificat es requereix a l'hora de demanar subvencions de qualsevol mena per la comunitat, i a més, equival a tindre el certificat de cada habitatge que és necessari per a la compra o lloguers dels immobles. El certificat incorpora un informe on s'aconsellen diferents mesures per millorar l'eficiència energètica de l'edifici.

+ info

Informe d’accessibilitat i projecte de rehabilitació de vestibul de l’edifici

Molts dels nostres edificis no estan adaptats ni compleixen la normativa vigent d’accessibilitat. Però de vegades, amb unes reformes relativament senzilles es poden fer grans millores en aquest sentit. Aquest servei inclou la redacció d’un informe sobre l’accessiblitat del vestíbul, la obtenció de la llicència d’obres i la direcció d’aquestes, i la documentació necessària per obtindre pressupostos d’obra.

Projecte de rehabilitació de façanes i cobertes

La majoria de les obres de rehabilitació en edificis d'habitatges es donen a les façanes (per substitució de baranes oxidades, fissures als cantells de forjat de formigó, reparació d'esquerdes, etc.) i a les cobertes (habitualment per filtracions d'aigua de pluja). Aquest servei inclou la redacció d'un projecte d'obres, l'obtenció de la llicència d'obres i la direcció d'aquestes. A més, el projecte inclou una sèrie de propostes de millora de l'eficiència energètica de l'edifici, habitualment mitjançant l'addició d'aïllament tèrmic.