Millora en la transparència

 

foto arrels planta

Arran d’haver entrat a formar part del mapa de Pam a Pam, hem començat a millorar alguns dels aspectes que teníem més descurats de la cooperativa. Un d’ells era la transparència, així que ens hem posat a la feina per a solucionar-ho d’alguna forma.

Per a això, hem agregat a la web una nova secció en la qual expliquem a grans trets alguns paràmetres d’organització interna que ens defineixen com a empresa, a més d’haver penjat els estatuts de la cooperativa i el model abreujat de comptes anuals de 2019 (l’últim que tenim realitzat).

Tenim la intenció d’anar penjant allí tots els documents que elaborem amb llicències obertes per a qui puguin ser d’interès.