Aprobació del Real Decreto 390/2021

El passat 2 de juny de 2021 es va aprovar el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Una de les novetats que aporta i que repercutirà directament en les comunitats de veïns es troba en la pàgina 7, article 3.1 secció f del BOE.

En aquest apartat s’indica que, a apartir d’ara, tot edifici que estigui obligat a realitzar la Inspecció Tècnica de la Edificiació (ITE), també està obligat a realitzar la certificació energètica del propi edifici. La finalitat d’aquesta mesura és la promoció de l’eficiència energètica en els edificis, així com, que l’energia que aquests utilitzin sigui coberta majoritàriament per energia procedent de fonts renovables, amb la consegüent reducció de les emissions de CO₂ en el sector de l’edificació.

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, a efectes pràctics, es requereix a l’hora de demanar subvencions de qualsevol tipus per la comunitat, i a més, equival a tenir el certificat de cada habitatge que és necessari per a la compra o lloguers dels immobles. El certificat també incorpora un informe on s’aconsellen diferents mesures per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

+ informació sobre la certificació d’eficiència energètica d’edificis

Icona Certificació Eficiència Energètica