Els colors de les façanes del Prat

Molta gent del Prat ens pregunta si poden pintar del color que vulguin la façana de la seva casa, veient que alguns dels seus veïns ho fan. I la resposta sempre és la mateixa: no, no es pot perquè existeix la Ordenança reguladora de l’ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions. El que passa és que no sempre es demana permís per a pintar, i per desconeixement o altres raons, aquesta ordenança acaba aplicant-se només als quals fem les coses de manera legal. Aquesta ordenança regula, entra altres coses, els colors que poden utilitzar-se per a les façanes, i la veritat és que està redactada de manera que fa falta dedicar-li una bona estona per a entendre-la.

La normativa contempla 6 tipologies edificatòries:

  • A – Model unifamiliar
  • B – Model compacte
  • C – Model buit
  • D – Model amb sortints
  • E – Model vertical
  • F – Model Horitzontal

A cadascun d’aquests models, la descripció dels quals es pot trobar en el document PDF que es pot descarregar des de la web del Ajuntament del Prat, li corresponen una sèrie de combinacions de colors en funció dels components de façana (principal, secundari, auxiliar i fusteries). A més d’aquestes, sempre es permet posar fusteries exteriors (finestres) de color blanc o negre.

Exemples:

Taula de colors (model A)

Taula de colors (model B)

Taula de colors (model D)

Des de La Rachola us recomanem que, si heu de canviar el color de la façana, us deixeu assessorar per un tècnic i demaneu la corresponent llicència per a no tenir futurs problemes, la que per a pintar sol fer falta algun tipus d’instal·lació auxiliar al carrer. I si teniu qualsevol dubte, podeu fer-nos una consulta a info@larachola.coop