Obertes les sol·licituds per les ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables

Avui dia 15 de desembre s’ha obert el període per presentar sol·licituds per les ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. Aquestes ajudes estan dividides en varis programes, dels quals ens interessen sobre tot tres:

  • Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial (aprox. 32,5 milions).

  • Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial (aprox. 2,4 milions).

  • Instal·lació de sistemes d’energies renovables tèrmiques (aprox. 16,3 milions).

El que venen a dir es que es subvenciona per un costat la instal·lació de plaques fotovoltaiques, per un altre la instal·lació de bateries i finalment els sistemes d’aerotèrmia (es mes extens que això, però la majoria d’actuacions en habitatges seran d’aquest tipus).

En el cas de les plaques, es subvenciona fins a 600 € per kW (710 € en cas de comunitats) instal·lat sempre que no pugi de 10 kW. En el cas de bateries, són 490 € per kW/h. I per instal·lació de sistemes de clima o ACS aerotèrmiques, 500 €/kW fins a un màxim de 3000 € per habitatge. Això, juntament amb la rebaixa del IBI per la instal·lació de plaques fa que l’amortització de la instal·lació sigui molt mes ràpida.

Des de La Rachola estem ja al corrent de tota la documentació que s’ha de presentar per demanar aquestes ajudes, i tot i que es un tràmit que pot fer qualsevol particular o comunitat de propietaris, ens podeu encarregar la tasca si us sembla massa complicat o no teniu temps.

Mes informació